ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
+030 22510 28873

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2023

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚO ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2- ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΦΜ 097108991– ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2894 / 9.8.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ N.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε
με Αρ.ΓΕΜΗ 122641942000

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ που πάρθηκε την 08/08/2023 και συμφώνα με τον νόμο & το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι τις εταιρίας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του εκδοτηρίου της εταιρίας στην Μυτιλήνη την 09/09/2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο : Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα εταιρικής χρήσης 2022 μετά των υπ` αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών).

Θέμα 2ο : Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2022 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την αντίστοιχη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο : Εκλογή δυο Τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών της χρήσης 2023

Θέμα 4o : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
Επίσης το Δ.Σ σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την άνω Τακτική Γενική Συνέλευση την 09/09/2023 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/09/2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Πλ. Αγίας Ειρήνης 2 στην Μυτιλήνη.

Μυτιλήνη 08/08/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Το Δ . Σ
Ευστράτιος Χριστόφας
Παναγιώτης Φυντάνης
Κων/νος Καραβατάκης
Γεώργιος Φωκιανός
Δημήτριος Χατζηδημητρίου

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2022

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

Νέα Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 6/6/2020

Νέα Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 6/6/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

Νέα Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2020

Νέα Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2020

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2020

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2018

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2016

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2015

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2015

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2015

Έκτακτη Πρόσκληση 2015

Έκτακτη Πρόσκληση 2015

Εύρεση ΔρομολογίωνΕπιλέξτε διαδρομή και ημερομηνία για να δείτε τις ώρες των δρομολογίων

  • ΑΠΟ
  • ΠΡΟΣ
  • ΗΜΕΡΑ